Peste 200 de antreprenori au participat la Conferința Fonduri Europene pentru firmele din Regiunea Centru de la Sibiu 

conferinta-fonduri-europene-pentru-firmele-din-regiunea-centru-26-aprilie-sibiu

Peste 200 de antreprenori și oameni de afaceri din județele Sibiu, Alba, Brașov, Mureș, Covasna și Harghita au participat la Conferința Fonduri europene pentru firmele din Regiunea Centru, eveniment organizat de Fabrica de Consultanță la Sibiu, în 26 aprilie.  În doar câteva ore, participanții la eveniment au aflat ce programe cu bani europeni pot accesa anul acesta pentru digitalizare, industrie, comerț, servicii, agricultură etc., au adresat întrebări în cadrul sesiunii Q&A și au participat la sesiunile one-to-one alături de consultanți cu experiență. 

În cadrul întâlnirii dedicate viitorilor beneficiari de fonduri europene au luat cuvântul consultanți cu peste 16 ani experiență în accesarea de fonduri europene și implementarea de proiecte la nivel național. Liciniu Lupu, Alexandru Dragomir, Sonia Bandrea, Ionuț Rău au vorbit celor prezenți despre apelurile de proiecte prin care mediul privat poate accesa fonduri europene anul acesta. Pe agenda evenimentului au fost: Programul Regional Centru, Planul Național Strategic 2023, programe disponibile pentru întreprinderi din toate regiunile de dezvoltare: a) Digitalizare IMM, b) Fondul pentru Modernizare în România – autoconsum și producție; c) PNRR – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor (fabrici de reciclare); d) Programul Microindustrializare, e) Programul Comerț și Servicii; f) HG 959 – Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare, Programul Tranziție Justă.

PROGRAMUL REGIONAL CENTRU –  Apeluri proiecte destinate mediului privat:

Investiții tehnologice în IMM-uri. IMM-urile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) pot accesa între 250.000 euro și 1.500.000 euro nerambursabili. Intensitatea sprijinului variază între 70% și 50% în funcție de județ și de dimensiunea firmei. Domeniile finanțate în cadrul programului: Industria auto și mecatronică, Industria aeronautică, sectorul agroalimentar, silvicultură, prelucrarea lemnului și industria mobilei, industria ușoară, sectorul IT și industrii creative, sănătate, mediul construit sustenabil, turismul.

Întreprinderi digitale. Beneficiarii eligibili sunt IMM-urile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii). Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 Euro. Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului 25% (pentru punctaj maxim).

PROGRAME DISPONIBILE PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN TOATE REGIUNILE DE DEZVOLTARE:

Granturi pentru Digitalizare IMM. Apelul pentru depunerea proiectelor este deschis până în 30 Iunie 2023. Finanțarea nerambursabilă pentru digitalizarea IMM-urilor este între 20.000 euro si 100.000 euro. Cofinanțarea este de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de întreprinderi. Beneficiari eligibili pentru Digitalizare – IMM-uri din domenii non-IT. Valoarea maximă a ajutorului de minimis Digitalizare IMM (PNRR) este cuprinsă între: a) 20.000 și 30.000 Euro pentru microîntreprindere; b) 20.000 și 50.000 Euro pentru întreprindere mică; c) 20.000 și 100.000 Euro pentru întreprindere mijlocie.

Fondul pentru Modernizare în România – autoconsum și producție. Vor fi finanțate proiecte care au ca obiectiv realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, solare, biomasă, biogaz, energie geotermală, din surse hidro. Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții. Beneficiari eligibili: IMM, firme mari, Regii autonome.

PNRR – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor (fabrici de reciclare). Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat este de 8.4 milioane euro. Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată este 500.000 euro. Intensitatea maximă a  sprijinului este în funcție de județul în care se realizează investiția, conform pragului pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză, respectiv între 35% și 75%. Beneficiarii eligibili suntoperatori economici (întreprinderi mari sau IMM) care sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821, 3822, 3831, 3811, 3812.

Programul Microindustrializare. Beneficiari eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ghidul Beneficiarului. Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar. Contribuția beneficiarului: minim 25% (pentru punctaj maxim).

Programul Comerț și Servicii. Beneficiari eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ghidul Beneficiarului. Valoarea maximă eligibilă a ajutorului este de 500.000 lei. Contribuția beneficiarului este de minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile – pentru punctaj maxim la acest criteriu.

HG 959 – Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Beneficiari eligibili: Operatori economici (întreprinderi mari sau IMM) care își propun dezvoltarea unei investiții inițiale în domeniul industriei prelucrătoare. Valoarea minimă a investiției este de 3 milioane Euro. Intensitatea maximă a sprijinului este în funcție de județul în care se realizează investiția, conform pragului pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză, respectiv între 35% și 75%.

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ urmărește să atenueze impactul închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a 6 județe din România – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș și să faciliteze tranziția acestora la neutralitatea climatică. Ajutor financiar nerambursabil: 3 apeluri de proiecte distincte: 1) Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor – max. 200.000 euro ajutor financiar (ajutor de minimis); 2) Investiții pentru IMM – max. 2.000.000 euro ajutor financiar (ajutor de stat regional + ajutor de minimis); 3) Investiții pentru IMM – între 2.000.000 și 5.000.000 euro ajutor financiar (ajutor de stat regional + ajutor de minimis). Intensitatea maximă a sprijinului este în funcție de județul în care se realizează investiția, conform pragului pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză, respectiv între 35% și 75%.

Evaluarea eligibilității este gratuită. Pentru informații suplimentare, consultanții Fabrica de Consultanță vă stau la dispoziție la telefon 0734 556 459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.  Mai multe detalii despre oportunitățile de finanțare actuale găsiți pe www.fdc.ro.

Fabrica de Consultanță activează de peste 16 ani pe piața serviciilor de consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile europene, guvernamentale sau din alte surse. Până în prezent, a atras pentru clienții săi finanțări nerambursabile de peste 215 Milioane Euro și a dezvoltat un portofoliu de 685 de proiecte scrise și implementate cu succes. Printre clienți se numără atât companii private, cât și instituții publice. Proiectele implementate la nivel național acoperă numeroase domenii de activitate: agricultură, producție, comerț, servicii, construcții, industrie, sănătate.