Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 4.2a – „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

SUBMĂSURA 4.2a - „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

Termen de depunere: septembrie 2021

 

Beneficiarii sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători încadrate în următoarele categorii: PFA (persoană fizică autorizată), ÎI (Întreprindere individuală), ÎF (Întreprinderi familiale), SNC (Societate în nume colectiv), SCS (Societate în comandită simplă), SA (Societate pe acţiuni), SCA (Societate în comandită pe acţiuni), SRL (Societate cu răspundere limitată), Cooperative agricole, Societăți cooperative, Grupurile și organizațiile de producători (care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole).

 

Rate de sprijin:
• Întreprinderi micro și mici
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;

• Întreprinderi mijlocii
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro;

• Întreprinderi mari
Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro (inclusiv forme asociative și producerea de băuturi alcoolice).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 pp pentru toate categoriile de mai sus în cazul investițiilor colective.

 

Investiții și cheltuieli eligibile:
• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
– construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare)
– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
– unităţi mobile de procesare.
– pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing (doar leasing financiar), de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime ( autoizoterme, autoizoterme cu frig, remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii, cisterne pentru transport specializat pentru materia primă/produsul finit aferent activității din proiect, rulote și autorulote alimentare);
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing (doar leasing financiar), de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte;
• Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
• Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;
• Cheltuieli cu activități de marketing (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare;
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:
• înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse,
• etichetarea (crearea conceptului);
• Creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand;
• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate).

Solicită consultanţă completând formularul de mai jos!